VÄLKOMMEN TILL

Friends Årsrapport 2017

Inkl årsredovisning & effektrapport

Här har vi samlat händelser och statistik från det gångna året för att ge en inblick i vad vi har fokuserat på. Här kan du ladda ner Friends formella årsredovisning.

 
divider1.jpg
 

Om Friends

1.png

Friends är en icke vinstdrivande stiftelse som har arbetat mot mobbning och diskriminering i över 20 år. Vår vision är ett värld där inget barn utsätts för mobbning. För att nå dit utbildar vi skolor, förskolor och idrottsföreningar i förebyggande arbete, samt erbjuder rådgivning till behövande och driver opinion med syfte att förändra och sätta mobbningsfrågan på agendan.

Under 2017 har vi genomfört 1 105 fysiska utbildningar och mött 13 645 vuxna. Genom våra digitala utbildningar har vi utbildat 10 000 personer. 

 Friends är även en kunskapsorganisation med uppdrag att utveckla, sprida, och implementera kunskap och arbetssätt för att minska mobbningen. Under åren har vårt arbete kontinuerligt utvecklats utifrån den senaste forskningen tillsammans med de skolor vi samarbetat med.

Vårt stöd till skolor, förskolor och idrottsföreningar handlar inte om att förespråka en särskild metod, utan om att ge råd och stöd i det systematiska kvalitetsarbetet och underlätta för verksamheter att bedriva ett förebyggande och främjande arbete. Detta är baserat på bästa tillgängliga kunskap, och därför ser Friends insatser också olika ut beroende på verksamhetens särskilda behov.

För att bidra till ny kunskap genomför Friends ett antal forskningsprojekt med flera olika universitet i Sverige, men arrangerar och deltar också vid vetenskapliga konferenser och mötesplatser för att främja tvärvetenskaplig kunskapsutveckling.

För att skolor ska få ökad kunskap om vad som ger effekt i vilka situationer och under vilka omständigheter, krävs ett långsiktigt systematiskt arbete baserat på kartläggning, analys, utveckling, tillämpning och utvärdering.

För att stoppa mobbningen krävs ett brett engagemang från hela samhället. Om vi alla bidrar med de kunskaper vi har kan vi tillsammans göra skillnad.


 

"Att vara lite utanför är inte hela världen"

divider2.jpg
 

Året som gick 2017!

2.png

Under 2017 har Friends genomfört 1 105 utbildningstillfällen på svenska skolor. Därigenom har vi mött 13 645 vuxna, primärt skolpersonal, och 14 263 barn via fysiska utbildningar i 249 skolor. Utöver detta har Friends även arbetat i förskolor, föreningar och idrottssammanhang, exempelvis Stadium Sports Camp. Med dessa utbildningar och aktiviteter förstärker Friends möjligheterna att påverka hundratusentals barns och ungas vardag i positiv riktning.

Höstens kundnöjdhetsundersökning indikerar att Friends verkligen skapar nytta. 


 
 

91%

anser att samarbetet med Friends har inneburit en positiv förändring av klimatet på skolan.

 

86%

är ganska eller mycket nöjda med samarbetet med Friends i allmänhet.

 

78%

anser att samarbetet med Friends har inneburit minskat antal kränkningar på skolan.

 

91%

anser att samarbetet med Friends har bidragit till ökade kunskaper om likabehandlingsfrågor på skolan.

 

Bland våra utbildningar kan vi se att våra personal- och metodutbildningar under första året ges hela 4,2 respektive 4,5 i snitt (skala 1-5) av samtliga deltagare, ett resultat vi naturligtvis är mycket stolta över.

Friends Forsknings och utvecklingsavdelning inledde tre nya forskningsprojekt under året och därmed har vi startat sex forskningssamarbeten med fyra olika universitet.


 

Viktiga händelser

3.png
 

WABF, World Antibullying Forum

WABF, World Antibullying Forum samlade 550 deltagare från 37 länder och gav enorm internationell uppmärksamhet. Planeringen för 2019 års Forum i Dublin påbörjades.

wabf.png

 

 

Slutredovisat forskningsprojekt

Vidare lanserades forskarrapport i samarbete med Örebro Universitet. Temat ”Den som saknar vänner och den som mobbar eller utsätts för mobbning löper en kraftigt utökad risk för att inte få godkända betyg” bar debattartikel som fick stort medialt genomslag via primärt DN, TT och lokalpress. 

ORU-dalhall_008.jpg
 

Arenans barn

Planeringen för ”Arenans Barn” inleddes med målet att lansera detta 20 februari 2018.

arena.png
 

hej hyper

Hej Hyper är ett projekt som Friends driver tillsammans med Hjärnfonden med stöd av Postkodlotteriet. 

Projektets syfte är att skapa ett kunskapslyft kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, minska stigmatisering och skapa en bättre skolmiljö för barn med npf-diagnoser. I projektet, som vänder sig till årskurserna F-3, erbjuds skolor en professionell musikal med efterföljande workshop och lärarhandledningsmaterial. Parallellt tas en karaoke-app fram för barnen att användas såväl i skolan som hemma. En ”verktygslåda” för skolpersonal och föräldrar nås via projektets webbplats. 

Projektet startade senhösten 2017 och våren 2019 ska musikalen ha premiär och turnera i Sveriges skolor. Med musik och teater som inspiration och metod vill ”Hej Hyper” på ett lustfyllt sätt bidra till ökad förståelse och förbättrade villkor i skolan för barn och unga med npf.

 

En agerande skola

Tack vare stöd från Gålöstiftelsen har Friends under 2017 tagit fram en webkurs för att ge stöd till skolpersonal och skolledning i hur skolan bör arbeta med utredning, analys, åtgärder och dokumentation när kränkningar, mobbning och diskriminering uppstår. Webkursen kommer att färdigställas och lanseras under 2018 och vara tillgänglig gratis via en digital plattform.

 

Hela kommunen mot mobbning!

Under tre år kommer Friends arbeta med två kommuner i ett forsknings och utvecklingsprojekt. Tillsammans med kommunerna kommer vi utveckla arbetet mot mobbning på varje enskild skola utifrån just den skolans behov. På så sätt kommer vi kunna lära oss mer om vilka insatser som fungera för vilken typ av skola. Parallellt med det kommer vi även utveckla kommunövergripande arbete för att stödja huvudmannen i sitt uppdrag. Projektet finansieras av Hugo Stenbecks stiftelse och utvärderas av Örebro universitet. 

 

"Killarna är bara lite nyfikna"

shutterstock_v31486219_00103.jpg
 

Siffror från 2017

divider.png
 

4,2

kundnöjdhet av 5,0*

1 105

Utbildningar

13 645

Antal vuxna (fysiska utbildningar)

 

10 000

Antal vuxna (digitala utbildningar)

249

antal skolor

91%

positiva till samarbetet med Friends*

 

91%

har ökat sin kunskap tack vare Friends*

86%

mycket nöjda/nöjda med samarbetet med Friends*

78%

ser att antalet kränkningar minskat i samarbete med Friends*

 

550

deltagare i WABF från 37 länder

3

nystartade forskningsprojekt

57

publiceringar i media utifrån debattartikel

 

6

forskningssamarbeten med 4 olika universitet

2 959 tkr

Årets resultat

37 588 tkr

Årets omsättning

 

619

Redaktionella omnämnanden

141m

”läsare”, potentiell räckvidd via media 

1m

potentiell räckvidd, debattartikel DN

 

*kund-/uppdragsgivarutvärdering 2017

 
 

Insamling

5.png
Screen Shot 2018-03-05 at 11.49.20.jpg

Julkampanj

För julkampanjen 2017 riktade vi ljuset mot vuxnas sätt att förminska barns upplevelser och känslor. Vi ville visa att beteenden som skulle vara fullständigt oacceptabla mot vuxna förminskas när det rör barn. 

Kampanjen lyfte ut klassiska citat som de flesta av oss hört, vilket vi dessvärre alltför ofta hör i Friends dagliga arbete med barn och skolor.  Vi ökade förståelsen för hur barn förminskas vilket ledde till en igenkänningsfaktor som togs på allvar av vuxenvärlden. 

Kampanjen drog in 52% mer i insamlade medel än föregående års kampanj och Swishgåvorna ökade med hela 438%. Det gör den till Friends starkaste julkampanj någonsin.

snällcalender.png

Snällkalendern

 

För andra året i rad blev vår viktiga insamlingsprodukt Snällkalendern en succé och vi nådde ut stort till privatpersoner, företag och skola.

Tillsammans med Coop distribuerade vi totalt 57 000 sålda kalendrar. För barn och unga inom skola och förskola var Snällkalendern ett enkelt och spännande sätt att börja varje dag i december och med hjälp av kalendern fördes fördjupade samtal om hur en kan vara en bra vän.

Mediegenomslaget var enormt och många snälla handlingar fick spridning med hjälp av #snällkalendern.

 
sf-bio.png

Biotvåa till förmån för Friends

 

SF Bio har sedan 2015 varit nationell sponsor till Friends. I september 2017 auktionerade de, tillsammans med Erik Olsson fastighetsförmedling, ut en biotvåa* till förmån för Friends arbete. Initiativet bidrog till ett bud på 107 000 kr från privatpersonen Daniel Björkman.  Köpeskillingen gick oavkortat till Friends.


* Biotvåa – centralt belägen 2-sitssoffa på Rigoletto i Stockholm. I köpet ingick obegränsad tillgång till samtliga offentliga filmvisningar för två personer under ett helt år. 

 
7eleven.png

7-Eleven 

High-fivedagen

 

 

I samband med skolstart arrangerade 7-Eleven High-five dagen i samtliga butiker runt om i landet. 7-Eleven ville med kampanjen belysa att ett litet ord som hej, eller en high-five, kan göra stor skillnad. Inför genomförandet lades stort fokus på att få med samtliga medarbetare och sprida engagemanget internt.

High-five dagen genomfördes med en digital aktivering på stan och engagemang från 180 butiker runt om i landet. Kampanjen och dagen fick fin spridning i sociala medier.

 
ballerina.png

Ballerina

 

Under hösten 2017 bytte Ballerina för första gången sedan 1963 ut sin förpackningsdesign till Kompisar, Amigos och Vänner för att sprida budskapet om att vara en bra kompis. Kakan uppmuntrades att delas för att bjuda in till gemenskap.

Kampanjen togs bland annat ut via en stor satsning med influencers i sociala medier och fick därmed stor spridning även utanför butik.

 
 

"De puttas bara för att de är kära i dig"

shutterstock_551360842.png
 

Utbildning

6.png

Friends utbildningsverksamhet syftar till att ge kunskap, stöd och konkreta verktyg för att långsiktigt förhindra och förebygga kränkningar samt främja allas lika värde.

Utbildningsinnehållet baseras på den lagstiftning och de styrdokument som reglerar skolan; skollag, diskrimineringslag och läroplan. Insatserna baseras dessutom på omfattande forskning om hur skolan, förskolan eller idrottsföreningen kan förhindra mobbning, men också på Friends mångåriga erfarenhet av trygghetsarbete.

 

4,2

av 5,0 kundnöjdhet

1 105

utbildningar

13 645

antal vuxna (fysiska utbildningar)

 

10 000

antal vuxna (digitala utbildningar)

14 263

antal barn (fysiska utbildningar)

249

antal skolor

 

34

antal förskolor

50

antal föreningar

 
 

"Har du testat att retas tillbaka?"

mailutskick_shutterstock_547782226.jpg
 

Debatt-artikel i DN

7.png

"Ensamhet i skolan ökar risken för icke godkänt"

(debattartikel publ i DN, TTm.fl kanaler)

 
 

"Kärlek börjar med bråk"

geengåvasidan_shutterstock_746118838.jpg
 
 
heart.png
 

"Att 60 000 barn varje år utsätts för mobbning är en tragedi för de utsatta barnen – och det är också ett samhällsproblem. "

"Ett problem som dessutom kostar samhället 17,5 miljarder kronor. Socialt engagemang är grundbulten i Swedbank och har varit det sedan banken startade. Swedbank har en lång tradition av att på olika sätt stödja samhället, där sponsringssamarbeten varit en viktig del. Med vår sponsring vill vi aktivt ta del av och stötta samhället till det bättre, både lokalt som nationellt.I detta engagemang är Friends en självklar pusselbit. ”

Magnus Gidlöf , Sponsoring Manager,  Swedbank AB

 

 
 

Tack

8.png

Tack till alla som stödjer Friends på många och olika sätt.

60 000 barn per år utsätts för mobbning i Sverige, en hög siffra men Friends jobbar för att förändra vardagen för dessa barn. Det vore dock inte möjligt om inte ni trodde på oss. Vi kämpar tillsammans med er och vi gör skillnad tack vare er. 

 

 
"Jag är stolt över det arbete som organisationen gjort under 2017. Detta har bland annat gett oss ett historiskt överskott vilket kommer leda till att vi kan bli än mer långsiktiga och professionella i vårt fortsatta arbete. Att vi under 2017 satt vår nya vision ”en värld där inget barn utsätts för mobbning” och en ambitiös strategi mot 2022, ger oss goda förutsättningar för kommande år."

Per Leander, Generalsekreterare, Stiftelsen Friends.

 

 

Huvudsponsorer

-

Telia
Postkodlotteriet
Swedbank

Nationella sponsorer

-

Smakis
SF Bio
Ballerina
Elgiganten
Lekolar
SJ
7-Eleven
Trivselhus
HPE
Friends Arena
COOP
INGO

 

Friends tackar också

-

A.W Faber-Castell Nordic APS
Advisa
Ahlstrand & Wållgren Reklambyrå
Bok-Makaren
Edrington Sweden
Ernst Rosén
Fabege
Fazer Bageri Sverige
Fresenius Kabi
Frukdealen
Fortnox
Ghatan Bauer Advokatbyrå
GKN Aerospace Sweden
Grade
Gålöstiftelsen
Handelsavdelningen Bohus
Hans Andersson Recycling
House of Radon
Hugo Stenbecks Stiftelse
Hälsinglands Sparbank
ICA Kvantum Mall of Scandinavia
Isbjörn of Sweden
Kaffeknappen
Kakservice
Kinda Ydre Sparbank
Laget.se
Lerbäcksteatern
Lundin Sveijer Utvärderingar
Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän
Länsförsäkringar Kalmar län
Nordanå Transport
Norsborgs Eltjänst
Nöjesresor
Prime Group
Quality Hotel Friends
Ravelli
Returpack
River
Run Communication
Saint-Gobain Ecophon
Serve You
Sony Music Entertainment Sweden
Sparbanken Skåne
Sparbanksstiftelsen Skaraborg
Springhill Textile AB/GUTZ
Spring För Livet
Staples
Stiftelsen Marcus & Amalia Wallenbergs Minnesfond
Sörmlands Sparbank
Teddykompaniet
Terry & Friends
Visma SPCS
Visual Art
Wackes
Westminister Foundation
Ängelholmslokaler
Ölands Bank

 
 

Stöd Friends

 
9.png

Barn som utsätts för kränkningar, sexuella trakasserier, hot och misshandel får ständigt uppleva att de inte blir tagna på allvar. Varje år tar flera unga sitt liv, ofta till följd av mobbning. Det måste vi sätta stopp för. 

Friends ger röst till barns upplevelser i vårt dagliga arbete på förskolor, skolor och idrottsföreningar. Genom din gåva hjälper du oss i kampen mot mobbning.

Tillsammans kan vi göra skillnad!

 
 

Dela årsrapporten